Užitočné odkazy

Na nižšie uvedených odkazoch sú veľmi prehľadnou  formou spracované odpovede na prípadné nejasnosti
týkajúce sa výkonu technickej kontroly alebo emisnej kontroly.

 www.testek.sk

 www.seka.sk