STK RYBANY s.r.o.

 

 

 

STK Rybany, s.r.o.STK Rybany, s.r.o.

Sme spoločnosť oprávnená na výkon technických
a emisných kontrol vozidiel v zmysle zákona 725/2004.

Adresa: Rybany 2, 95636 Rybany

IČO: 36305723

IČDPH: SK2020141112

Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: sro.,Vložka č.:11243/R