Neprehliadnite!

 

 

 

 

 

 

Predkladané doklady na technickú kontrolu

 

 

Kontrolný technik vykoná kontrolu, ak sú predložené nasledovné doklady:

 1. Osvedčenie o evidencii alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom policajného zboru
 2. Protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom plyn, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu (protokol o montáži plyn. zar. nie je potrebný aj vtedy ak bolo vozidlo jednotlivo dovezené a montáž plyn. zar. bola vykonaná v krajine pôvodu vozidla). 
 3. Platné osvedčenie o emisnej kontrole, ak takejto kontrole vozidla podlieha

 

Lehoty technických kontrol

 

Prevádzkovateľ vozidla je povinný na vlastné náklady podrobiť vozidlo technickej a emisnej kontrole v pravidelných intervaloch v ustanovených lehotách:

 

motorky a osobné autá – prvá technická kontrola - po 4 rokoch

 • Ľahké motorky  L2e len s evidenčným číslom počnúc 1.7.2008 - každé 4 roky
 • Ťažké motorky L3e – L7e - každé 2 roky
 • Osobné autá M1,N1 a prívesyO2 - každé 2 roky

nákladné autá a autobusy – prvá technická kontrola po 1 roku

 • Nákladné autá N2,N3 a návesy O3,O4 - každý 1 rok
 • Autobusy M2,M3 - každý 1 rok
 • po 8 rokoch od prihlásenia do evidencie každých 6 mesiacov

traktory – prvá technická kontrola po 4 rokoch 

 • Traktory T1 až T5 a vlečky R1 až R4 - každé 2 roky

Všetky kategórie vozidiel používaných v autoškole ako výcvikové vozidlá, vozidlá používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu, plynárenských zariadení a vozidlo používané na taxislužbu - každý 1 rok

Hodnotenie technického stavu vozidla a stupne chýb pri technickej kontrole

 1. ľahká chyba vozidlo je spôsobilé
 2. vážna chyba vozidlo je dočasne (60dní) spôsobilé
 3. nebezpečná chyba vozidlo je nespôsobilé

Povinná výbava vozidla :

 • príručný zdvihák
 • kľúč na matice alebo na skrutky kolies
 • náhradné koleso s diskom a pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru ak nemá vozidlo pneumatiky zvláštnej konštrukcie alebo prostriedky na bezdemontážnu opravu alebo ak nemá vozidlo k dispozícii servisne služby svojho prevádzkovateľa
 • lekárnička
 • trojuholník
 • bezpečnostný odev (reflexná vesta, overal, bunda)