STK RYBANY s.r.o.

STK RYBANY=KONTROLY  BEZ ČAKANIA

VYBAVÍTE VŠETKO NARAZ, technickú aj emisnú kontrolu

OBJEDNAJTE SA NA URČITÚ HODINU BEZPLATNE

TELEFONICKY 038 7692260, online na www.stkrybany.sk

alebom mailom: stk.rybany@stonline.sk

V prípade, že nenájdete vyhovujúci termín pre vašu objednávku, vybavíme vás aj bez objednania - podľa poradia.

 

IČO: 36305723  DIČ:2020141112 

 

 

DŃA 27.10.2017 ZATVORENÉ

Default text