Cenník

  AKTUÁLNY CENNÍK ZA VÝKON SLUŽIEB od 21. 11. 2022    
 

Druh vozidla /kategória/

Druh paliva

    Konečná cena s DPH
    (20%) v €

1)

Osobný automobil M1 /emisná+technická

benzín, nafta

                               65,--
2) Osobný automobil M1 /emisná+technická plyn                                  73,--
3) Motocykel /technická+všetky poplatky/                                 20,--
4) Náklad. automobil N2, N3, M2, M3 /emisná+technická nafta                             100,--
5) Prípojné O2, O3, 04/technická+všetky poplatky/                               47,-
6) Nákl. automobil N2, N3, M2, M3/emisná+technická D/LPG, CNG                            100,--
7) Opakované kontrola, všetky kategórie L          3,--
8) Opakovaná kontrola nákladné vozidlo N1           10,--
9) Opakovaná kontrola nákladné N2,N3,M2,M3,O2,O3,O4            10,--
10) Doplatok Opakovaná M1, N, R1, L – osvetlenie            5,--
11) Doplatok Opakovaná M1, N, R1, L - brzdy          10,--
12) Doplatok  Opakovaná M1, N,  R1, L – podvozok          8,--
13) Doplatok Opakovaná M2, M3, N2, N3, O2, R2-osvetlenie          5,--
14) Doplatok Opakovaná M2, M3, N2, N3, O2, R2-brzdy         12,--
15) Doplatok Opakovaná M2, M3, N2, N3, O2, R2-tachograf         5,--
16) Doplatok Opakovaná M2, M3, N2, N3, O2, R2-podvozok       10,--
17) Doplatok Opakovaná M2, M3, N2, N3, O2, R2-v celom rozsahu       40,--
18) Použitie hydraulického simulátora za 1 nápravu       10,--
19) Vystavenie osvedčenia a protokolu o kontrole        5,--
20) Zvláštna kontrola skupiny M1, N,O1,R1, L      20,--
21) Zvláštna kontrola skupiny M2, M3, N2, N3, O2, R2        25,--
22) Nákladný automobil ECMT          95,--
23) Príves, náves ECMT        55,--
24) Traktor vrátane všetkých poplatkov       45,--
25) Administratívna kontrola všetky skupiny        25,--
26) Osobný automobil - technická kontrola benz, nafta      36,--
27) Nákladný automobil - technická kontrola   60,--
28) Jednotl. dovezené vozidlo M1 B/RKAT      50,--
29) Jednotl. dovezené vozidlo motocykel B                 17,--
30) Osobný automobil - technická kontrola /len LPG,CNG/ LPG,GNG 40,--
31) Emisná kontrola osobné vozidlo M1         29,--
32) Emisná kontrola M1 LPG       33,--
33) Emisná kontrola nákladné vozidlo, traktor       40,--
34) Opakovaná emisná kontrola  kategórie M1, N1        10,--
35) Opakovaná emisná kontrola N2,N3, traktor       15,--
36) Technická kontrola vozidla s obmedzenou prevádzkou   80,--

Ceny sú vrátane všetkých poplatkov a vrátane DPH.

Ing.Katarína Orihelová, konateľ STK Rybany, s. r. o.