Cenník

  AKTUÁLNY CENNÍK ZA VÝKON SLUŽIEB od 2. 7. 2021    
 

Druh vozidla /kategória/

Druh paliva

    Konečná cena s DPH
    (20%) v €

1)

Osobný automobil M1 /emisná+technická

benzín, nafta

     59,-
2) Osobný automobil M1 /emisná+technická plyn         67,-    
3) Motocykel /technická+všetky poplatky/         20,00
4) Náklad. automobil N2, N3, M2, M3 /emisná+technická nafta        95,--
5) Prípojné O2, O3, 04/technická+všetky poplatky/           45,-
6) Nákl. automobil N2, N3, M2, M3/emisná+technická D/LPG, CNG        95,--
7) Opakované kontrola, všetky kategórie L          3,00
8) Opakovaná kontrola nákladné vozidlo N1           10,00
9) Opakovaná kontrola nákladné N2,N3,M2,M3,O2,O3,O4            10,00
10) Doplatok Opakovaná M1, N, R1, L – osvetlenie            5,00
11) Doplatok Opakovaná M1, N, R1, L - brzdy          10,00
12) Doplatok  Opakovaná M1, N,  R1, L – podvozok          8,00
13) Doplatok Opakovaná M2, M3, N2, N3, O2, R2-osvetlenie          5,00
14) Doplatok Opakovaná M2, M3, N2, N3, O2, R2-brzdy         12,00
15) Doplatok Opakovaná M2, M3, N2, N3, O2, R2-tachograf         5,00
16) Doplatok Opakovaná M2, M3, N2, N3, O2, R2-podvozok       10,00
17) Doplatok Opakovaná M2, M3, N2, N3, O2, R2-v celom rozsahu       40,00
18) Použitie hydraulického simulátora za 1 nápravu       10,00
19) Administr. kontrola všetky skupiny /TK + EK/        25,--
20) Zvláštna kontrola skupiny M1, N,O1,R1, L      11,90
21) Zvláštna kontrola skupiny M2, M3, N2, N3, O2, R2        16,80
22) Nákladný automobil ECMT          95,--
23) Príves, náves ECMT        55,--
24) Traktor vrátane všetkých poplatkov       45,--
25) Administratívna kontrola všetky skupiny        22,--
26) Osobný automobil - technická kontrola benz, nafta       33,00
27) Nákladný automobil - technická kontrola      56,00
28) Jednotl. dovezené vozidlo M1 B/RKAT      40,00
29) Jednotl. dovezené vozidlo motocykel B                 17,00
30) Osobný automobil - technická kontrola /len LPG,CNG/ LPG,GNG 37,00
31) Emisná kontrola osobné vozidlo M1         26,00
32) Emisná kontrola M1 LPG       30,00
33) Emisná kontrola nákladné vozidlo, traktor       39,--
34) Opakovaná emisná kontrola  kategórie M1, N1        10,00
35) Opakovaná emisná kontrola N2,N3, traktor       15,00
36) Technická kontrola vozidla s obmedzenou prevádzkou   80,-

Ceny sú vrátane všetkých poplatkov a vrátane DPH.

Ing.Katarína Orihelová, konateľ STK Rybany, s. r. o.