Technické kontroly

Technické kontroly:

Pravidelné

Zvláštne

Administratívne

Na prepravné povolenie(ECMT)

Pravidelné, konané v súvislosti s dovozom vozidla.